May 4, 2017

Mga Solusyon at Platform para sa Pagtaya sa Sports

Platform sa Pagtaya sa Sports

Ang platform ng pagtaya sa sports ni PricePerPlayer ay binubuo ng pinakabagong solusyon na pagtaya. Ang aming platform ay kayang kayang tapatan at ibigay ang lahat ng kinakailangan mo para sa maayos at maaasahang software sa pagtaya sa sports. Dahil dito, maari mong palakihin ang iyong kit asa lahat ng iyong mga channels para magbenta.

Nagaalok ng Tools para sa Detalyadong Pag-Manage

Ang mga malalaki at maliliit na sportsbook ay kailangang may magandang back up na tolos para ma-manage mo ang ngosyo mo at para kumita ka ng malaki. Ang platform ni PricePerPlayer ang pinakamagaling sa industriya. Madaming features ang platform na ito, ilan lamang doon ang pre and post liability management at personalized na live alerts.

At para tugma sa Single Customer View sa account ni PricePerPlayer, ang aming sportsbook ay nagaalok ng single book sa lahat ng channels, currency, at lenguahe. Ang mga player mo ay maaring makita ang lahat ng kanilang risk, habang ang operator ng sportsbook ay may abilidad kontrolin ang mga indibidwal na account para makalagay sila ng limitatsyon sa indibidwal na players o sa lahat ng kanilang players.

Tagapanguna sa Teknolohiya sa Pagtaya sa Sports

Gawa sa pinagkakatiwalaan at subok na DGS na platform, ang platform na sportsbook ni PricePerPlayer ay isa sa tagapanguna sa industriya ng pagtaya sa sports, lalo na sa paglagay ng makabagong teknolohiya at sa paglagay ng bagong benchmarks sa industriya. Lahat ng pinakabagong ginawa sa pagtaya ng live ay makikita sa bagong lavas na Pagtaya ng Live at pre-game lines, na siyang pumapayag sa mga operator na mag-push ng live na prices at pagtaya ng live direkta mula sa browser o device ng kliente agad agad.

Ang PricePerPlayer ay patuloy na gagawa at magbibigay ng makabago at mas epektibong teknolohiya sa DGS software sa sportsbook para lalong maging maganda ang platform nito sa pagtaya sa sports.

Ilang sa mga Features ng aming Platform sa Pagtaya sa Sports

Ang Pinakamagaling na Platform sa Pagtaya sa Sports

 • Compatibility sa cross-platform (gagana sa iba’t ibang operating system at device)
 • Magagamit sa Mobile
 • Mga option sa pag-Wager at Menu
 • Makabago at magandang options sa interface
 • Maaasahan sa Real-time line feed
 • DGS Instant Action
 • Single Player Account at E-Wallet sa lahat ng sales channels
 • Konektadong serbisyo sa paglaro para sa madamihang sales channels
 • Paglagay ng madaming content, na mina-manage ng centralized na Content Management System
 • Konektado sa mga third party na sistema sa aming web service
 • Ang pagkonekta sa serbisyo sa lavas ng webiste, para sa pag set up ng pagtaya sa mga kaganapan at para makita ang comparison tools, at sistema sa external monitoring
 • Ang tinatawag na End-to-end Security Framework, strong eligibility verification mechanisms at magandang mga safeguard para masiguro na ang lahat ng impormasyon ay manatiling pribado at nakatago.
 • Detalyadong aqcuisition ng customer at mekanismo para ma-retain ang mga customers, para makabigay ng madaming options sa cross-channel at cross-product na programa para sa mga loyal sa site. Mayroon ding mga promosyion at bonus
 • Multi-currency transaction at suporta sa madaming lenguahe
 • Malawakang back office application para ma-control ang resources at gamit ng platform
Detayladong Sistema sa Pag-Report Sistema sa Pag-Manage ng Players (Player Management System)
 • Paggawa pagtingin sa hold reports
 • Madaling makuhang summaries ng players
 • Lingguhang datos
 • Agent Position
 • Lingguhang impormasyon sa habits sa pagpusta o taya ng iyong mga players
 • Maglagay ng panglahatan o indibidwal na limits sa mga players mo
 • Adjustment sa players
 • Madali at mabilis gamitin
 • Maaasahan at mabilis na grading
 • Matalino at maasahan na tools sa pag-manage ng lines
 • Unified player account management

 


Widget not in any sidebars